expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Radomsko przystąpiło do MOF

Miasto Radomsko wraz z Piotrkowem Trybunalskim, Bełchatowem oraz gminami województwa łódzkiego stworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny. Dzięki niemu będą mogły wspólnie starać się o zewnętrzne środki finansowe z funduszy unijnych. Porozumienie międzygminne w sprawie powołania MOF podpisał dziś prezydent Jarosław Ferenc.

- W Miejskim Obszarze Funkcjonalnym widzimy dużą szansę dla rozwoju Radomska. Dzięki temu zacieśni się współpraca z bliskimi nam gminami, Bełchatowem i Piotrkowem Trybunalskim. Będziemy mogli realizować usługi społeczne wyższego rzędu, związanych z oświatą, kulturą, turystyką czy rozwojem komunikacji publicznej. Przystąpienie do MOF daje także nowe możliwości w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami czy inwestycji wodno-kanalizacyjnych – zauważa prezydent Jarosław Ferenc.

Podpisane dziś porozumienie otwiera drogę do wspólnego starania się miast i gmin o środki z funduszy unijnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego. Dla naszego MOF-u przewidziano łącznie kwotę ponad 40 milionów euro. Kolejnym krokiem po podpisaniu porozumienia będzie ogłoszenie przetargu na przygotowanie zintegrowanej strategii inwestycji MOF.

W ramach współpracy wspierane będą przede wszystkim projekty z zakresu:

- rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
- przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego,
- poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta,
- wspierania efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
- wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych, budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawy dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym.