Image

W związku z międzynarodową kampanią pn. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, organizowaną przez Women’s Global Leadership Institute Miasto Radomsko włączyło się w działania mające na celu przeciwdziałania szeroko rozumianej przemocy oraz łamaniu praw człowieka.

 

W dniach 25-26 listopada br. odbywa się szkolenie z rekomendowanego programu profilaktycznego pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

24 listopada br. w Starterze Radomsko odbyła się superwizja kliniczna przeprowadzona przez certyfikowanego superwizora, cenionego psychologa klinicznego, doświadczonego terapeutę placówek lecznictwa odwykowego – panią Teresę Brandys – Tylipską. Spotkanie zorganizowane było dla psychologów i pedagogów z publicznych szkół podstawowych z Radomska oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemne uczenie się od siebie osób, które na co dzień zaangażowane są w pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętych problemem przemocy.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: