Image

Nauczyciele z radomszczańskich szkół wzięli udział w konferencji „Nauczyciel XXI wieku – sylwetka, wyzwania, wsparcie” organizowanej przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODUM wraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 7. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Prezydent Jarosław Ferenc.

Konferencja w Miejskim Domu Kultury poświęcona jest w szczególności określeniu nowych ról i zadań w pracy nauczyciela, prezentacji metod pracy dydaktycznej i wychowawczej dostosowanych do nowoczesnych wyzwań, wskazaniu form i metod wsparcia nauczycieli oraz wzmocnieniu ich w nowej roli wynikającej z wyzwań współczesności. – Znajdujemy się w bardzo trudnym okresie, szczególnie trudnym dla nauczycieli. Obecnie kształcimy pomiędzy dwoma światami – realnym i wirtualnym. Sytuacja ta stawia nowe wyzwania przed nauczycielami – zauważa dr Adam Gogacz z NODN MODUM.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: