Image

Projekty zgłoszone w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku sa już po weryfikacji merytorycznej.

 Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki urzędu miasta.

W środę 10 listopada br. członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen w.w projektów.
Listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem znajdziemy na stronie BIP https://bip.radomsko.pl/bipkod/25704630, na stronie radomsko.pl w zakładce ,,budżet obywatelski'' oraz na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Miasta Radomska.


Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: