Image

Firma Loconi Intermodal SA rozpoczęła proces inwestycyjny polegający na modernizacji intermodalnego terminala przeładunkowego przy ul. Kraszewskiego 36 w Radomsku.

Loconi Intermodal S.A. to polska spółka wywodząca się z Gdyni, która w 2012 roku opracowała projekt uruchomienia regularnych pociągów intermodalnych na trasie z polskich portów Gdyni i Gdańska. Obecnie spółka organizuje ponad 200 pociągów intermodalnych miesięcznie w rejon Radomska, Warszawy, Wielkopolski oraz Wrocławia.

Realizacja dostaw transportem intermodalnym kolejowo-drogowym jest obecnie kluczowym wymogiem wielu międzynarodowych firm lokujących swoje magazyny dystrybucyjne w Polsce. W efekcie masa potoków ładunkowych jest przewożona na możliwie najdłuższym odcinku przewozu koleją, a samochody ciężarowe wykorzystywane są wyłącznie na ostatnim odcinku przewozu. W ten sposób kontenery z towarem nie przejeżdżają setek tysięcy kilometrów polskimi drogami, tylko koleją, dzięki czemu podnosi się bezpieczeństwo na drogach, a obniża zużycie spalin oraz ogranicza zużycie polskich dróg.

Spółka zatrudnia w Polsce ponad 120 osób, z czego 24 osób zatrudnionych jest na terminalu intermodalnym Loconi w Radomsku. Jednocześnie spółka na stałe współpracuje z przewoźnikami drogowymi prowadzącymi działalność w Radomsku i okolicach zatrudniających ok 80 kierowców zawodowych.

Terminal intermodalny w Radomsku

Spółka rozpoczęła działalność przy ulicy Kraszewskiego w Radomsku w 2011r. Obecnie każdego tygodnia Spółka organizuje ok 10 pociągów intermodalnych z polskich portów na terminal do Radomska, obsługuje ponad 100 klientów rozproszonych w promieniu 200 km.

W 2018 roku, dzięki pozyskaniu gwarancji długoterminowej współpracy z kluczowymi klientami, Spółka mogła rozpocząć działania mające na celu opracowanie większego planu modernizacji terminala w Radomsku.

Modernizacja terminala

Obecnie obszar terminala w Radomsku zajmuje ok 5 ha i wymaga modernizacji i unowocześnienia. W ramach planowanej inwestycji Loconi Intermodal wyremontuje powierzchnie manewrowe i składowe terminala.

Po przeprowadzonych w latach 2018-2019 analizach, badaniach gruntowych oraz pracach inżyniersko-projektowych całkowity koszt inwestycji został oszacowany na kilkadziesiąt milionów złotych.

Mimo wstrzymania prac w związku z wybuchem pandemii, w lutym tego roku spółka powróciła do realizacji programu inwestycyjnego. Rozpoczęte zostały prace projektowe, badania i analizy możliwości realizacji inwestycji. W dniu 9.11.2021 złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z projektem do właściwej jednostki administracyjnej. Liczymy na to, iż do końca roku otrzymamy niezbędne pozwolenie i będziemy mogli wystartować z kolejnym etapem prac, przetargiem na wybór Generalnego Wykonawcy. Spółka planuje rozpoczęcie prac ziemnych w I kwartale 2022 roku.

W efekcie spółka liczy na to, że będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w centralnej Polsce, który zachęci kolejne międzynarodowe firmy do lokowania swoich magazynów w Radomsku oraz okolicach. Będzie to również duże wsparcie dla przedsiębiorców - eksporterów i importerów z centralnej Polski zainteresowanych wymianą handlową i międzynarodowym rozwojem swojego biznesu.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: