Image

Do 29 listopada 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jest to najważniejszy dokument planistyczny dla miasta. Na jego podstawie sporządzane są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, stanowiące prawo miejscowe. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/004).

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie:

  • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. Po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane. Uwagi rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Radomska. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi rozpatrzone będą przez Radę Miejską w Radomsku.

Link do pełnej treści obwieszczenia ->  https://radomsko.pl/komunikaty/ogloszeniowe/1208-obwieszczenie-53

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: