Image

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, podczas której Radni pozytywnie zaopiniowali m.in. istotne zmiany budżetowe.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej to:

- nowe zadanie pn. „Miejski Dom Kultury – nowa przestrzeń dla kultury – etap II”, czyli modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem. W tegorocznym budżecie na to zadanie przeznaczono 36 tys. zł.

- wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 760 904,39 zł na rozbudowę ul. Żeromskiego oraz przebudowę ul. Reymonta,

- zadanie pn. „Budowa Parkingu między ul. Reymonta a al. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu” zostało zamienione na „Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych” i zwiększono kwotę przeznaczoną na to zadanie o wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 908 232,00 zł (363 297,00 – pożyczka, 544 935,00 zł – dofinansowanie)

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący podwyżki podatku od nieruchomości o ok. 5 proc. w 2022 roku. Radomsko poprzez podwyżkę podatku w zaproponowanej skali nadal nie osiągnie maksymalnych ustawowych stawek.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: