Image
(zdj, przedstawia trwające roboty drogowe; maszyny budowlane)

Trwa remont ul. Zakątnej, która do tej pory była drogą tłuczniową. Po remoncie zyska nową asfaltową nawierzchnię.

 

Długość remontowanej drogi ok. 200 metrów. Prace budowlane obejmują: korytowanie, wykonanie nowej podbudowy pod jezdnię z tłucznia kamiennego, regulację infrastruktury podziemnej, wykonanie chłonnych poboczy z sortowanego tłucznia kamiennego, które będą służyły do odwadniania pasa drogowego oraz wykonanie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: