Image

Przypominamy, że dziś (30 września br.) mija termin składania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji, które przyczynią się do rozwoju podobszarów rewitalizacji Radomska.

 

W związku z podjętą w dniu 15 lipca 2021 r. przez Radę Miejską w Radomsku Uchwałę Nr XXXIV/360/21 Miasto Radomsko przystąpiło do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Podstawowym celem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest podjęcie kompleksowych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych (wzajemnie powiązanych, obejmujących aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne i środowiskowe), służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Gminny program rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne.

Kluczowym elementem przy opracowywaniu programu jest udział mieszkańców miasta oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów. Dlatego też, zapraszamy Państwa do zgłaszania przedsięwzięć, które przyczynią się do rozwoju podobszarów rewitalizacji Radomska. Proponowane przedsięwzięcia mogą mieć charakter: społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji podzielony jest na następujące podobszary:

1) podobszar Kopiec o powierzchni 95,04 ha;

2) podobszar Młodzowy o powierzchni 138,46 ha;

3) podobszar Centrum o powierzchni 89,29 ha.

Propozycje projektów należy zgłaszać za pomocą poniższego formularza na adres poczty email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko, Biuro Obsługi Interesanta, parter (decyduje data wpływu do UM). Dodatkowe informacje dot. naboru projektów można uzyskać w pok. 211, tel. 44 685 44 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Folmularz do pobrania

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: