Image

W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 55,56 Mg odpadów zawierających azbest. 

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: