Image

Dziś, 27 września, obchodzimy w Polsce Dzień Państwa Podziemnego. Święto ustanowiono na cześć powołania do życia pierwszej organizacji konspiracyjnej na ziemiach polskich w czasie II Wojny Światowej - Służby Zwycięstwa Polski.

Służba Zwycięstwu Polski stanowiła podwalinę Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Zadaniem organizacji konspiracyjnych było odtworzenie i reorganizacja polskiej armii, walka na terenach okupowanych o wyzwolenie kraju w granicach przedwojennych i powołanie tymczasowych ośrodków władzy.

Aby uczcić ten dzień przedstawiciele władz miasta - prezydent Jarosław Ferenc, wiceprezydent Monika Andrysiak i przewodniczący rady Tadeusz Kubak - złożyli kwiaty pod symbolem Polski Walczącej znajdującej się na północnej ścianie kolegiaty pw. św. Lamberta. 

Święto zostało uchwalone 11 września 1998 roku przez Sejm RP.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: