Image

W piątek, 24 września, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Debatowano między innymi o wykonaniu budżetu za I połowę roku i zmianach w budżecie i WPF, wysokości ekwiwalentu dla strażaków ochotników, konieczności rozbudowy al. Jana Pawła II i budowę budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek. W sprawach różnych poruszano m.in. kwestie Glinanek i odszkodowania dla byłego prezesa MPK.

Zarówno dochody, jak i wydatki kształtują się na planowanym poziomie. Poziom realizacji dochodów to nieco ponad 50% natomiast wydatki, ze względu na to, że rozliczenia inwestycyjne i rzeczowe zwykle odbywają się w drugim półroczu, kształtują się na poziomie ok 40%. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska dopisano dwie pozycje - budowę budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek (w zamian za przekazanie miastu blisko 14 ha nieruchomości położonych w bliskim sąsiedztwie zbiornika na Wymysłówku, na których w przyszłości powstać ma strefa rekreacyjna) oraz rozbudowy al. Jana Pawła II, która jest konieczna przez wzgląd na trwającą obecnie inwestycję budowy parkingu pomiędzy alejami, a ul. Reymonta. Uchwały dotyczące stricte finansów miasta radni przegłosowali głosami - 17 pozytywnych, 3 wstrzymujące, 1 nieobecność.

W kolejnych punktach radni przegłosowali uchwały dotyczące wyrażenia zgody na oddanie kilku nieruchomości miejskich w dzierżawę oraz kontynuację współpracy ze Starostwem Powiatowym przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta Radomska.

Jednogłośnie przegłosowana została uchwała dotycząca podwyższenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto. Za kazdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych radomszczańscy strażacy OSP otrzymają 21 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 12 zł.

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: