Image

Za nami Posiedzenie Komisji Rozwoju i Planowania Przestrzennego, podczas której radni oprócz wysłuchania informacji na temat przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zaopiniowali projekty uchwał zmieniające uchwałę budżetową na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową.

 

Radni pochylili się również nad uchwałami dotyczącymi wyrażenia zgody na oddanie kilku nieruchomości miejskich w dzierżawę z pominięciem przetargu.

W porządku obrad komisji znalazł się także punkt dotyczący postępów prac nad tzw. uchwałą krajobrazową. Uchwała ta w najbliższym czasie będzie opiniowana przez uprawnione instytucje m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie zostanie poddana pod konsultacje społeczne.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: