Image

Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radomska za I półrocze 2021 roku oraz zaopiniowali projekty uchwały zmieniające uchwałę budżetową jak i Wieloletnią Prognozę Finansową.

 

Wśród zmian do WPF znalazły się dwa dodatkowe zadania. Pierwsze to przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy al. Jana Pawła II w związku z budową nowego parkingu przy ul. Reymonta. Drugie to budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek. Zadanie to związane jest z możliwością pozyskania gruntów należących obecnie do wspólnoty mieszkańców dzielnicy. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na 2022 i 2023 rok.

Radni Komisji otrzymali także informację na temat utrzymania drożności rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zaopiniowali kilka projektów uchwał dotyczących wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: