Image

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to najważniejszy dokument planistyczny dla miasta. Wprawdzie nie wpływa on bezpośrednio na życie mieszkańców - nie stanowi prawa miejscowego - to już sporządzane na jego podstawie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) już tak. Od 28 września do 27 października każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać wgląd do dokumentu.

Z możliwości wglądu można skorzystać od 28 września br. w budynku Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 w pokoju 202, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/004).

Dyskusję nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami zaplanowano na 6 października, godz. 14:00. w sali obrad (s. 104) urzędu miasta. Dyskusja będzie się odbywać z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w dniu dyskusji wymogów i obostrzeń sanitarnych.

Uwagi do projektu zmiany Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie:

  • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie od 28 września do dnia 29 listopada 2021 r. Po wyznaczonym terminie uwagi nie będą rozpatrywane. Uwagi rozpatrywane są przez Prezydenta Miasta Radomska. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi rozpatrzone będą przez Radę Miejską w Radomsku.

Link do pełnej treści obwieszczenia ->  https://radomsko.pl/komunikaty/ogloszeniowe/1208-obwieszczenie-53

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: