Image

Na wniosek Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o . ogłasza II edycję Programu „Wyremontuj-zamieszkaj” .

Jest on skierowany do osób umieszczonych na liście przydziału lokalu mieszkalnego, którzy oczekują na najem mieszkania, jak również do najemców lokali mieszkalnych, stanowiących zasób Gminy Miasta Radomsko, którzy poprzez zamianę lokalu chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Osoby te wykonają we własnym zakresie i na własny koszt, bez możliwości zrekompensowania poprzez zwolnienie z czynszu lub jego obniżkę, wybrany przez siebie lokal by stać się jego najemcą.
Umowa najmu zostanie podpisana po zakończeniu prac remontowych i podpisaniu protokołu odbioru technicznego stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac.

Termin składania wniosków: 24.09.2021 – 30.09.2021.

Miejsce składania wniosków: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: