Image

We wtorek 14 września br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie doszło do spotkania władz miasta Radomska z przedstawicielami ministerstwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z zastępcą Moniką Andrysiak spotkali się z Wiceministrem Rafałem Weber, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszem Żukowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Agnieszką Krupą oraz poseł Anną Milczanowską.

Tematem rozmów była przebudowa ul. Brzeźnickiej, budowa południowej i północnej obwodnicy miasta Radomska oraz budowa chodnika przy ul. Narutowicza.

Strony ustaliły, że GDDKiA dokona przebudowy ul. Brzeźnickiej wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Miasto natomiast wybuduje kanalizację sanitarną.

Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w ciągu kilku tygodni. Po przebudowie miasto przejmie w zarząd ul. Brzeźnicką w zamian za odcinki dróg gminnych, które obecnie tworzą dojazd do węzła autostradowego.

- Jestem zadowolony ze spotkania, ponieważ propozycja przedstawiona przez ministra Rafała Webera w pełni odpowiada na potrzeby mieszkańców miasta, a przede wszystkim ul. Brzeźnickiej – mówi prezydent Jarosław Ferenc.

Dyrektor Tomasz Żuchowski poinformował o dalszych krokach budowy obwodnicy Radomska. DGDKiA w najbliższym czasie przystąpi do koncepcji programowej, a następnie rozpisze przetarg na realizację inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj. Wydano decyzję środowiskową dla tego zadania, która jest ostateczna. Szacuje się, że obwodnica powinna być gotowa na przełomie 2026 i 2027 roku.

Dyrektor Żuchowski poinformował również, że właśnie został ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy ul. Narutowicza. Miasto natomiast złożyło wniosek do programu „Polski Ład” na budowę kanalizacji sanitarnej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: