Zwolnienie od podatku za remont elewacji

19 lutego 2018


Z inicjatywy prezydenta Jarosława Ferenca, powstał projekt uchwały pozwalającej na zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji.

- Od wielu lat przedsiębiorcy i mieszkańcy posiadający nieruchomości w Radomsku zgłaszali chęć przeprowadzenia ich remontów oczekując jednocześnie wsparcia od samorządu. Dziś przedstawiamy propozycję, która z pewnością ułatwi i przyśpieszy im podjęcie decyzji o wykonaniu remontu budynku - zauważa prezydent Jarosław Ferenc.

Celem uchwały jest zachęcenie właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia remontów elewacji, dzięki czemu budynki znajdujące na terenie objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji zyskają estetyczny wygląd.

- Rewitalizacja centrum Radomska jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed nami. W momencie przyjęcia uchwały zaoferujemy radomszczanom narzędzie dające realne korzyści, które zachęci ich do inwestowania w estetykę swoich nieruchomości, a tym samym w estetykę miasta – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc dodając, że przyjęcie uchwały z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Radomsko.

Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 5 lat począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono remont elewacji budynku. Kwota zwolnienia nie może przekroczyć 90% nadkładów poniesionych na remont elewacji budynku, a całkowita kwota zwolnienia nie może być większa niż 20.000,00 zł.

- Inicjatywa zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku wyremontowania elewacji budynku jest kolejnym ważnym krokiem, dzięki któremu część miasta zyska estetyczne oblicze. Przypomnę, że w tym roku rozpoczniemy także „małą rewitalizację” ulicy Reymonta, zrewitalizowany zostanie skwer przy ulicy Sierakowskiego i Reymonta. Nie można zapomnieć też o II etapie rewaloryzacji Parku Świętojańskiego. Dzięki tym działaniom Radomsko z pewnością zyska wiele atrakcyjnych i  ładnych miejsc – dodaje Jarosław Ferenc.

Zgodnie z uchwałą, aby uzyskać prawo do zwolnienia należy złożyć wniosek przed rozpoczęciem remontu. Następnie w terminie 30 dni od dnia zakończenia remontu zawiadomić o jego zakończeniu w przeznaczonym do tego celu formularzu.

Zwolnienie przysługujące przedsiębiorcom na mocy uchwały stanowi w świetle art. 20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pomoc de minimis, która musi być udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Wskazane Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku, stąd niniejsza uchwała ograniczona jest czasowo do terminu obowiązywania wyżej wymienionego rozporządzenia. O wejściu w życie uchwały zadecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.