Zmiany w regulaminie organizacyjnym

31 marca 2016


W dniu dzisiejszym prezydent Jarosław Ferenc poinformował o zmianach w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Radomska.


Zmiany zostają wprowadzone zarządzeniem prezydenta i są podyktowane troską o dobre funkcjonowanie urzędu. Dzięki tym zmianom mają zostać uzyskane: lepsza współpraca pomiędzy wydziałami oraz większa efektywność w wykonywaniu powierzonych wydziałom działań.

  • .

W miejsce dotychczasowych Wydziałów: Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego oraz Strategii i Rozwoju zostaje powołany Wydział Rozwoju Miasta. Będzie nim kierował powołany w ramach awansu wewnętrznego Pan Marek Załóg, dotychczasowy naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

  • .

Utworzony został także Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki odpadami, który powstał z połączenia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Gospodarki Odpadami. Tu naczelnik zostanie wyłoniony w konkursie.

  • .

Nowym wydziałem jest też Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, który powstał z połączenia Wydziału Utrzymania Porządku i Czystości z Biurem Zarządzania Kryzysowego. Będzie nim kierowała osoba wyłoniona w ogłoszonym przez prezydenta konkursie.

  • .

Prezydent utworzył też zapowiadane wcześniej Centrum Nowoczesnych Inwestycji, które będzie łączyło zadania dotychczas istniejącego Biura Obsługi Inwestora i komórki współpracującej z radomszczańskim biznesem  Kierownikiem tej komórki został Pan Jarosław Wojdełko, dotychczas odpowiedzialny za obsługę inwestora.

  • .

Zlikwidowano natomiast Departament Rozwoju Społecznego.