Zmiana terminu składania ofert w konkursie na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

17 marca 2017


Na podstawie Zarządzenie Nr 52/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 17 marca 2017r. zmieniony został termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przedmiotowe oferty można składać dod dnia 7 kwietnia 2017r.

Zarządzenie Nr 52/2017