Zmarł Pan Marian Bereska

21 grudnia 2015


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 grudnia odszedł od nas w swą ostatnią drogę Pan Marian Bereska. Przez wiele lat zaangażowany w publiczne i społeczne życie naszego miasta.

Marian Bereska urodził się 25 maja 1934 roku w Radomsku. Był kawalerem wielu odznaczeń państwowych. Przez całe życie swoją pracę zawodową dzielił ze swymi licznymi pasjami kolekcjonerskiemi. Przez lata związany z Fabryką Mebli Giętych Fameg, a w latach 80-tych prezesował Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był współzałożycielem i długoletnim prezesem radomszczańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i w 2007 roku otrzymał godność Członka Honorowego PTN. Jako numizmatyk był autorem projektów kilku medali radomszczańskich, a także - wraz z Januszem Kamińskim - współautorem wydanej w 2004 roku broszury Radomszczańskie medale. Swe zainteresowania realizował również w ramach Polskiego związku Filatelistów. Był także aktywnym członkiem i prezesem radomszczańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.