Zielone światło dla 3. edycji budżetu obywatelskiego

3 marca 2017


Radni miejscy podczas dzisiejszych obrad dali zielone światło Prezydentowi Miasta Radomsko na rozpoczęcie przygotowań do realizacji kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Co prawda nie obyło się bez dyskusji na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia, ale ostatecznie głosami radnych - 15 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” – podjęto uchwałę.

Budżet obywatelski powinien być w naszym mieście realizowany, ponieważ uaktywnia mieszkańców. Idea budżetu obywatelskiego stanowi doskonałe narzędzie do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Proces, w którym powierza się mieszkańcom prawo do bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu części środków budżetu miasta, pozwala na aktywizację i integrację środowisk lokalnych. Kolejna, trzecia już edycja budżetu obywatelskiego w Radomsku ma podtrzymać poczucie realnego wpływu mieszkańców na sprawy miasta i funkcjonowanie najbliższej okolicy – stwierdza prezydent Jarosław Ferenc.