Zdrowa i aktywna "Dwójeczka"

28 listopada 2016


Zdrowa i aktywna "Dwójeczka" - w ten oto sposób można podsumować trzyletnią działalność Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Radomsku w zakresie promocji zdrowia, kształtowania postaw proekologicznych i tworzenia właściwego klimatu całej społeczności..

Wszystkie zaplanowane i zrealizowane przez dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców, a przede wszystkim uczniów zadania w obszarze prozdrowotnym zostały zwieńczone sukcesem w postaci uzyskania przez placówkę Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie, który w dniu 24 listopada br. na ręce dyrektor Ewy Krysiak-Ciszewskiej złożyli wojewódzki kurator Grzegorz Wierzchowski i wojewódzki koordynator SzPZ Urszula Szewczyk.

To zaszczytne wyróżnienie ZSG nr 2 w tym roku otrzymał jako jedyna szkoła w naszym rejonie. Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie i wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem 3-letniej systematycznej pracy.