Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2017

23 marca 2017


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2017.

Zarządzenie