Zarządzenie, uchwały, programy

10 marca 2016


Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2016 -2018; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 -2018.

10-03-2016 14:47:19

Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 marca 2016r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2016 -2018; Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 -2018.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapozaniu się z ww. projektami. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od 14 marca 2016r. do dnia 29 marca 2016r. do godz. 15.30. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Do pobrania