Zarządzenie, uchwała, program

30 maja 2016


 

Konsultacje Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.

Na podstawie Zarządzenia Nr 108/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 maja 2016 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orazOchrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapozaniu się z ww. projektem. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 3 czerwca 2016r. do dnia 17 czerwca 2016 r. do godz. 15.30. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Plik do pobrania