Zarządzenie Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Radomsko

Na podstawie Zarządzenia Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia  11 maja 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 15 maja 2018r. do dnia 28 maja 2018 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.
Do pobrania

Sprawozdanie