Zaproszenie do wzięcia udziału w Przeglądzie Widowisk Jasełkowych

14 listopada 2017


Fundacja Aktywne Centrum Edukacyjne Uniwersytet Otwarty dla Każdego, Radomszczański Uniwersytet III Wieku oraz Dziecięcy Uniwersytet zapraszają do udziału w Przeglądzie Widowisk Jasełkowych ph. „Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu”.

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły szkolne z Radomska i okolic, które zaprezentują widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem ze szczególnym uwzględnieniem klas integracyjnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, amatorskich grup teatralnych działających przy ośrodkach kultury, ośrodkach Caritas i parafiach.

Cele imprezy:
- pielęgnowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia;
- prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia;
- konfrontacja dokonań artystycznych w szkołach i przedszkolach;
- zachęcanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych;
- zachęcenie dzieci i młodzieży do osobistego, głębszego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia;
- tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
- zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu;
- ukazanie organizatorów imprezy jako rzeczników szeroko pojętej tolerancji .

Regulamin:
W przeglądzie uczestniczą szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola z Radomska i okolic
Zgłoszenie udziału należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
fundacja.ace@gmail.com  w terminie do 10 grudnia 2017 r.

Każdy zespół zostanie powiadomiony o terminie występu w ramach eliminacji konkursowych.
Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nie przekraczającym 45 minut.
Prezentację ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzje komisji są ostateczne

Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – przedszkola,
II kategoria – szkoły podstawowe,
III kategoria – gimnazja
IV kategoria szkoły ponadgimnazjalne
V kategoria – inne integracyjne

Kontakt z organizatorami:

kontakt fundacja.ace@gmail.com
tel: 781 180 578
otwartyuniwersytet.pl