Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

9 listopada 2016


Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonymi konsultacjami projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” odbędzie się w poniedziałek 14 listopada w Urzędzie Miasta.

Początek o godz. 14.00 w sali nr 104 na I piętrze.

Porządek spotkania:

1. Przedstawienie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

2. Przedstawienie nowych formularzy ofert i sprawozdań z realizacji zleconych zadań publicznych.

3. Omówienie uregulowań prawnych dotyczących Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

4. Sprawy różne.