Zaprezentowano koncepcję budowy skweru przy ul. Piastowskiej

25 stycznia 2018


Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku zaprezentowano koncepcję zagospodarowania placu przy ulicy Piastowskiej, naprzeciw RSM.  Będzie to drugi etap inwestycji, w której kosztach partycypuje prywatny przedsiębiorca. Pierwsza część polegała na budowie parkingu na 60 miejsc postojowych.

Koncepcja budowy skweru przy ulicy Piastowskiej obejmuje podzielenie dostępnej przestrzeni na dwie części. Pierwsza z nich ma zostać wyposażona w fontannę multimedialną, natomiast na drugiej ma powstać plac zabaw dla dzieci z elementem multimedialnym, tzw. kącikiem muzycznym. Na całym skwerze zamontowane mają być też elementy małej architektury (ławki, kosze, stoliki) oraz kamery podpięte do miejskiego systemu monitoringu.

Przypomnijmy, koszt budowy parkingu przy ulicy Piastowskiej oszacowano na 800 tysięcy złotych (z czego 400 tysięcy pochodziło z prywatnego wsparcia), dzięki oszczędnościom powstałym po rozstrzygnięciu przetargu na realizację pierwszej części inwestycji, udało się zaoszczędzić 200 tysięcy, które można przeznaczyć na budowę skweru (połowa tej kwoty stanowi wkład prywatnego przedsiębiorcy).

Z koncepcją zapoznali się radni zasiadający w Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego. Po przeanalizowaniu uwag radnych i przeprowadzeniu konsultacji z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w najbliższym otoczeniu skweru, powstaną dwa warianty zagospodarowania tej przestrzeni, które różnić będą się kosztem ostatecznego wykonania inwestycji.