Zapraszamy na szkolenie z zakresu finansów

6 listopada 2018


Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-doradcze organizowane w ramach współpracy Miasta Radomsko z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi, które odbędzie się 13.11.2018 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w urzędzie miasta w sali 105.

 

Szkolenie skierowane jest do:

- przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń planujących uruchomienie działalności ekonomicznej,

- przedstawicieli organizacji prowadzących działalność ekonomiczną,

- grup nieformalnych chcących utworzyć PES,

- grup nieformalnych i aktywistów indywidualnych zainteresowanych utworzeniem organizacji z działalnością ekonomiczną

 

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

- źródła finansowania działalności statutowej i wynikające z tego konsekwencje podatkowo-finansowe,

- typy działalności ekonomicznej, które mogą być prowadzone przez PES (działalność odpłatna, gospodarcza),

- podstawy sprawozdawczości finansowej,

- podstawy rachunkowości i obowiązki księgowe.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Książczak – ekspert i doradca finansowy Centrum OPUS.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: cas@radomsko.pl lub telefonicznie pod numerem 44 685 45 32 - ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.