Zapraszamy na Maraton Pisania Wniosków do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego

8 czerwca 2018


W najbliższy wtorek (12 czerwca) członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego oraz pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu miasta będą dostępni dla wszystkich mieszkańców podczas Maratonu Pisania Wniosków do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do poszczególnych wydziałów urzędu miasta od godz. 9.00 do godz. 20.00. Będzie można wówczas otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania pojawiające się przy tworzeniu projektów oraz rozwikłać wszelkie niejasności.

Niezbędne informacje w zakresie przygotowania projektu można również na bieżąco uzyskiwać w wydziałach merytorycznych urzędu miasta w godzinach pracy: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30, wtorek 9.00-17.00.

 Informacji merytorycznych w poniższym zakresie udzielają:

  • zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, regulamin, harmonogram, formularz projektu, załączniki – Centrum Aktywności Społecznej, pokój 211;
  • teren na realizację inwestycji (lokalizacja, własność gruntu) – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - pokój 305;
  • możliwości zagospodarowania wybranego terenu (zgodność z planami rozwoju miasta) – Wydział Rozwoju Miasta - pokój 202;
  • boiska, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie itp. - Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej - pokój 312, 319, 320;
  • place zabaw, siłownie plenerowe, obiekty małej architektury, zieleń miejska itp. – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami - pokój 306, 309, 311;
  • monitoring miejski – Wydział Bezpieczeństwa i Porządku, ul. Reymonta 51;
  • kursy, warsztaty, zajęcia edukacyjne itp. – Wydział Edukacji i Kultury - pokój 209;
  • pikniki, koncerty, imprezy plenerowe itp. – Wydział Informacji i Promocji - pokój 121.
  • koordynator Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego - pokój 109.

 Projekty można składać do dnia 22 czerwca br. osobiście w biurze podawczym, przesyłając skan formularza wraz załącznikami na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl lub za pomocą aplikacji internetowej: budzetobywatelski.radomsko.pl