Zapraszamy na konsultacje

13 listopada 2019


Przypominamy, że już w najbliższy piątek 15 listopada o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Narutowicza 5 odbędzie się ostatnie z serii otwartych spotkań konsultacyjnych w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska.

Czekać będą na Państwa pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego oraz projektant Studium –  Radosław Jończak z pracowni Softgis. Pomogą Państwu zrozumieć istotę dokumentu Studium oraz jego wpływ na przestrzeń w mieście, także na przestrzeń prywatną. Odpowiedzą na Państwa pytania i pokażą jak wypełnić wniosek. Ponadto zapewniamy opiekę i animacje dla dzieci w trakcie spotkania oraz kawę, herbatę i słodki poczęstunek.

Zapraszamy serdecznie.