Zapraszamy do korzystania z programu Rodzina +3

4 stycznia 2018


Od stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Radomska lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku można składać wnioski o wydanie Kart „DUŻA RODZINA” dla rodzin wielodzietnych.

Miasto kontynuuje Program „Rodzina +3”, którego celem jest umożliwienie radomszczańskim rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty zniżek, rabatów i promocji w instytucjach miejskich i firmach prywatnych. Przedsiębiorcy, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie, w ramach prowadzonej działalności udzielają uczestnikom programu wielu ulg i promocji. "Rodzina +3" to program skierowany do wielodzietnych rodzin, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy i zamieszkałych w Radomsku.

W programie mogą wziąć udział członkowie rodzin posiadających minimum 3 dzieci do 18 roku życia lub 25 w przypadku, gdy się uczą lub studiują. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, pokój 214 lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10 lub ze strony internetowej MOPS, natomiast wypełniony wniosek również należy złożyć w ww. jednostkach miejskich. Wymagane są także do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość członków rodziny: - w przypadku rodziców dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, - w przypadku uczących się członków rodziny, należy okazać legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Zapraszamy podmioty zainteresowane statusem partnera w Programie „Rodzina+3” do podpisania porozumienia o współpracy. Partnerzy przyznający ulgi dla rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie umieszczają w swoich siedzibach w widocznych miejscach informację o ich realizacji. Natomiast informacja o udziale partnera w programie z logo jego firmy zamieszczona jest na stronie Urzędu Miasta Radomska i Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

Info: MOPS Radomsko