Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2016


W minionym tygodniu rozpoczęły się wakację a uczniowie pożegnali się na 2 miesiące ze szkołą. Na zakończeniu roku w Zsg nr 2 pojawił się prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

 
Prezydent pojawił się na zakończeniu VI klas szkoły podstawowej i III klas gimnazjum. Dyrektor Zsg nr 2 w swoim wystąpieniu podkreśliła wysokie osiągnięcia uczniów szkoły w różnych dziedzinach, zarówno kulturalnych, jak i sportowych oraz wielu konkursach wiedzy. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach wręczył prezydent Jarosław Ferenc wraz z wiceprezydent Małgorzatą Kańską-Kipigroch. Nie zabrakło podziękowań dla rodziców i nauczycieli. Podczas uroczystości nastąpiło także przekazanie sztandaru szkoły uczniom I kl. gimnazjum.