Zajęcia językowe i komputerowe – spotkanie organizacyjne dla słuchaczy

6 marca 2017


Już wkrótce rozpoczną się zajęcia organizowane w  ramach realizacji zwycięskich projektów 2. edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów" oraz "Seniorzy otwarci na świat – Edukacja komputerowa osób starszych".  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne z prowadzącymi zajęcia, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. o godzinie 13.00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul.Tysiąclecia 5.
Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zostaną poinformowane telefonicznie.