Zagłosuj na zakątek do zadań specjalnych

10 maja 2016


Zachęcamy do głosowania na projekt przygotowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku pn. „Tarasowo-ogródkowa terapia do zadań specjalnych”. Projekt SOSW wystartował w konkursie zorganizowanym przez Fundację Alivia i walczy o dofinansowanie w kwocie 35 tys. złotych.
 
Przedmiotem inicjatywy jest utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz relaksacyjnych poprzez stymulację wielozmysłową w środowisku naturalnym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów sylwoterapii. Dzieci przebywając w specjalnie zaaranżowanym zakątku tarasowo-ogródkowym miałyby okazję do usprawniania zaburzonych funkcji i usprawniania zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, powonienia a także do usprawniania motoryki i manipulacji.
 
Uczniowie pod opieką nauczyciela bądź rodzica mieliby możliwość bezpiecznego leżakowania, zabawy dostosowanej do ich możliwości psychofizycznych, a wszystko to na specjalnie wyposażonym - osłoniętym tarasie schodzącym do ogrodu wrażeń zmysłowych. W ogrodzie dzieci mogłyby doświadczać świat poprzez obserwację fontanny, ściany deszczu, mogłyby spacerować specjalnie wkomponowaną fakturowaną ścieżką, bawić się w piaskownicy wypełnionej kolorowym piaskiem. Bardzo ważną funkcję terapeutyczną spełniałyby drzewa, kolorowe krzewy i trawy dające możliwość dotykania, wąchania, obserwacji.
 
Planowany zakątek miałby być przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, porażeniem mózgowym oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i chorobami współistniejącymi w wieku od 3 do 13 lat - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (wychowanków grup rewalidacyjno-wychowawczych, zespołów edukacyjno-terapeutycznych, uczniów klas autystycznych, wychowanków zamieszkujących w internacie. Ponadto po zakończonych zajęciach szkolnych dodatkowo z zakątka mogliby korzystać rodzice wraz z dziećmi w ramach zagospodarowania czasu wolnego, relaksacji i integracji.
 
Za szczególną celowością planowanej inicjatywy przemawia fakt iż jest ona skierowana do szerokiej grupy odbiorców o szczególnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i zdrowotnych (dzieci nasze wymagają szczególnych- specjalnie zaplanowanych, pozbawionych chaosu i nadmiernych bodźców warunków, dlatego nie są w stanie korzystać z ogólnie dostępnych placów zabaw).
 
Zagospodarowany taras i ogródek miałby powstać na niewykorzystanym terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który graniczy z Przedszkolem Specjalnym. Ponadto usytuowany jest w centrum osiedla mieszkaniowego oraz szkoły z oddziałami integracyjnymi. Planowana inicjatywa zostałaby zrealizowana we wrześniu 2016r. przy szerokiej współpracy nauczycieli i rodziców.
Kwota w wysokości 35000 tys. zostałaby przeznaczona na zagospodarowanie terenu, zakupienie specjalistycznego wyposażenia: sztuczna trawa, markiza osłaniająca, maty wiklinowe, pergola osłaniająca, fotele podwieszane, leżaki, pufy, bujak, huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, piaskownica z kolorowym piaskiem, tablica manipulacyjna, fontanna, ławeczki, specjalistyczna ścieżka sensoryczna z fakturami dotykowymi, krzewy i trawy ozdobne.
 
Autorkami inicjatywy są: Beata Wrzalik, Aleksandra Medlarska i Marta Tyczyńska - nauczycielki mające wieloletnie doświadczenie zawodowe, posiadające umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci wielorako niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
Wspólnie pomóżmy chorym dzieciom i ich rodzicom aby w planowanym zakątku mogła zagościła radość.
Aby spełniło się to marzenie wystarczy wejść na todlamniewazne.pl i zagłosować. Każdy głos może pomóc w powstaniu zakądka.