Zadanie wykonane

Po północy uprawomocniły się ostatnie pozwolenia umożliwiające ruch pod wiaduktem kolejowym. Już kilka godzin później przejechały tamtędy pierwsze samochody.

Prezydent Radomska Wiesław Kamiński wraz z partnerami zaangażowanymi w przebudowę wiaduktu kolejowego oraz łącznika drogowego ulic Reymonta i Sierakowskiego, w obecności radomszczan i dziennikarzy zdjął dzisiaj blokady i umożliwił ruch samochodowy w tym miejscu. Prezydent podziękował radomszczanom za zaangażowanie i społeczne wsparcie działań miasta oraz cierpliwość i przeprosił za uciążliwości, związane z realizacją inwestycji. Serdeczne podziękowania przekazał wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tego zadania. Razem z nami cieszyli się dziś przedstawiciele: PKP PLK, reprezentowane przez dyrektora Grzegorza Robaszka, firma DROG-BUD z dyrektorem Arturem Tauzowskim, firma Filar z dyrektorem Januszem Kanią oraz firma BW Logistic z dyrektor Justyną Hurko. Podziękowania kierujemy również do Pani poseł Elżbiety Radziszewskiej oraz Wojewody Łódzkiego, których wsparcie pozwoliło pokonać proceduralne problemy.

Szczególne wyrazy uznania należą się Pani poseł Annie Milczanowskiej, która podjęła się niezwykle trudnego wyzwania i doprowadziła do porozumienia z PKP PLK. Podkreślił to również zastępca prezydenta Radomska Marek Błasiak, który przypomniał, że kiedy w 2004 roku Polskie Koleje zwróciły uwagę na zły stan techniczny i zaproponowały ówczesnym władzom miasta rozmowy, te nie podjęły w ogóle tematu. Dopiero za prezydentury Anny Milczanowskiej urząd miasta wykazał się determinacją i w obliczu decyzji PKP PLK o całkowitym wyłączeniu ruchu kołowego i pieszego pod wiaduktem, przeprowadził niezwykle trudne negocjacje. Rozpoczęte w grudniu 2009 roku rozmowy doprowadziły do ostatecznego porozumienia. Przed realizacją inwestycji trzeba było jeszcze przekonać Regionalną Izbę Obrachunkową o możliwości wspólnego finansowania zadania przez PKP i Miasto oraz uzyskać zgodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Później pozostało już „tylko” przeprowadzić przetargi, wykonać projekt, rozbudować układ drogowy ulic Warszyca, Sierakowskiego i Reymonta wraz z nowym rondem i budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci gazowej wraz z przyłączami, oświetleniem oraz przebudową kanalizacji, wykonać przeciski pod nasypem kolejowym i wreszcie przebudować sam wiadukt. Wszystko to nakładem około 8,6 miliona złotych.

Zrobiliśmy to dla Państwa i jesteśmy przekonani, że oddana do użytku inwestycja dobrze będzie służyć i znacząco poprawi komunikację w Radomsku.