XXXV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

30 stycznia 2017


Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko w kwestii, m.in. zwiększenia środków finansowych o 10 tys. z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy ul. Spacerowej.

Natomiast zmiany uchwały budżetowej Miasta Radomsko na rok 2017 dotyczyły chociażby rozdysponowania środków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Radni podjęli także dwie uchwały w sprawie nadania nazwy dla dwóch ulic. W obrębie 40 (Stobiecko Miejskie) jedna z ulic wewnętrznych otrzymała nazwę błogosławionej Karoliny Kózkówny, a druga w obrębie 46 w okolicach ul. Batalionów Chłopskich zyskała nawę Radosna.

W ostatnim punkcie przed przerwą Rada Miejska w Radomsku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Stanisława Reymonta oraz gen. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”. 

Radni miasta Radomska przyjęli projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W mieście będzie funkcjonowało 10 szkół podstawowych.W budynkach, w których do tej pory działały 6-letnie podstawówki (PSP 3, PSP 5 i PSP 8), powstaną 8-klasowe szkoły podstawowe. W 8-letnie podstawówki zostaną też przekształcone zespoły szkolno-gimnazjalne. 

Do programu obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej dodano punkt, który poddano pod dyskusję, dotyczący wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 42 m wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.