XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

27 września 2017


Do 4 października 2017 roku trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”.

Konkurs organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Radomsku przy wsparciu Miasta Radomsko i Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Jego celem jest przede wszystkim integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości, rozpowszechnianie ideałów życia ks. Jerzego Popiełuszki, przybliżenie tematyki  sakralnej i patriotycznej w literaturze, kształtowanie wrażliwości na piękno języka oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

Konkurs jest imprezą otwartą dla wykonawców,  którzy ukończyli 15 lat a jego repertuar obejmuje kazania i wypowiedzi ks. Jerzego Popiełuszki oraz publikowane utwory inspirowane jego życiem i działalnością oraz literaturę religijną i patriotyczną.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, turnieju „wywiedzione ze słowa” oraz turnieju „teatru jednego aktora”. Konkurs odbędzie się  14.10.2017  roku  o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury  w Radomsku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć w regulaminie dostępnym wraz z kartą zgłoszeniową w tym miejscu.