"XX Ogólnoplskie Spotkania Taneczne Radomsko – Open 2016" organizowane przez Miejski Dom Kultury w Radomsku w dniu 3 grudnia 2016 roku.