XVIII sesja Rady Miejskiej

30 grudnia 2015


Podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni zdecydowali o nadaniu rondu położonemu u zbiegu ulic Narutowicza, Dobryszyckiej, Piotrkowskiej i Sikorskiego nazwy Rondo Sybiraków.

Ponadto radni przyjęli również między innymi uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Radomsko, a także uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomsko. Podjęto również decyzję o przejęciu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu radomszczańskiego.