Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji i opieki wychowawczej

22 kwietnia 2016


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 

  edukacji i opieki wychowawczej

 

uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję  o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

 

  • I. W zadaniu: Pielęgnowanie tradycji  narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu  750-lecia nadania praw miejskich Radomsku:
  1. 1.Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Radomsku – „Kroczymy w przyszłość, poznając przeszłość” – dla  Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - kwota dotacji 8.850 zł.
  2. 2. Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Radomsku - „Edukacyjny korowód historyczny” – dla Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło – kwota dotacji 5.000 zł.
  • II. W zadaniu: Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej:

 1. Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej – dla PCK Oddziału Rejonowego    w Radomsku – kwota dotacji 8.000 zł.

 

Z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych, odrzucona została oferta Fundacji Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego na zadanie „Pielęgnowanie tradycji narodowych i lokalnych, zwłaszcza nawiązujących do jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Radomsku”.