Wyniki konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ul. Reymonta

30 maja 2018


Wczoraj 29 maja zakończyły się konsultacje społeczne, celem których był wybór koncepcji przebudowy ulicy Reymonta w Radomsku w ramach rewitalizacji centrum miasta.

Konsultacje trwały od 17 do 29 maja 2018 roku. Głos można było oddać w Urzędzie Miasta Radomska poprzez wypełnienie papierowej ankiety lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.radomsko.pl.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Radomska na temat zmian zagospodarowania pasa drogowego ul. Reymonta na odcinku od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz wskazania, według której koncepcji powinna być przebudowana przedmiotowa ulica. Do wyboru przedstawione zostały cztery koncepcje.

Dziś odbyło się komisyjne liczenie głosów. Poniżej przedstawiamy wyniki prac komisji.

1. W głosowaniu internetowym oddano 863 głosy.

Koncepcja nr 1 - 258 głosów
Koncepcja nr 2 - 440 głosów
Koncepcja nr 3 - 87 głosów
Koncepcja nr 4 - 78 głosów

2. W głosowaniu tradycyjnym (poprzez umieszczenie papierowej ankiety w urnie w urzędzie miasta oraz podczas spotkań konsultacyjnych w dniach 24 i 28 maja br.) oddano 616 głosów.

Koncepcja nr 1 - 169 głosów
Koncepcja nr 2 - 399 głosów
Koncepcja nr 3 - 33 głosy
Koncepcja nr 4 - 15 głosów

3. Ankiety dostarczone w dniu 29 maja br. przez radnych Platformy Obywatelskiej do Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomska zawierały 389 głosów.

Koncepcja nr 1 - 132 głosy
Koncepcja nr 2 - 57 głosów
Koncepcja nr 3 - 193 głosy
Koncepcja nr 4 - 7 głosów