Wyniki konkursu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

23 marca 2016


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE

KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych                 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej, Prezydent Miasta Radomsko podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji następujących zadań publicznych:

 

I. W zadaniu: Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej):

  1. 1.      Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) – dla  Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE - kwota dotacji 10.000 zł.
  2. 2.      Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomska (stałe formy pracy) – dla Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki – kwota dotacji 11.500 zł.
  3. 3.      Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomska (stałe formy pracy) – dla Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło – kwota dotacji  5.500 zł.

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucona została oferta Fundacji Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego na zadanie „Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) – Zespół Śpiewaczy Radostanki”.

 

II. W zadaniu: Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym:

     1. XXXI Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL – dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji 16.000 zł.

     2. XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Wschód – Zachód – Zbliżenia – Radomsko 2016 -  dla Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki – kwota dotacji 20.000 zł.  

     3. VIII Spotkania chóralne – dla Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE – kwota dotacji – 11.000 zł.   

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucona została oferta złożona przez Fundację Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego na zadanie pn. „I Ogólnopolski Festiwal Twórczości Seniorów”.

 

III. W zadaniu: Wzbogacenie życia kulturalnego Radomska poprzez działania o charakterze lokalnym i środowiskowym związane z obchodami 750-lecia Radomska:

  1. 1.      Koncert urodzinowy dla Radomska – dla Fundacji Promień Radości – kwota dotacji: 10.780 zł.
  2. 2.      Koncert na 750-lecie Radomska -  dla Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki – kwota dotacji 8.000 zł.

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucona została oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Węgierskiej  na zadanie pn: „Śladami kultury węgierskiej w dziejach 750 lecia Radomska”.

Z związku z niespełnieniem wymogu, o którym mowa w § 22 ust. 25, Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016, wsparcia finansowego nie otrzymuje oferta Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło na przygotowanie i prezentację spektaklu „Krzyż i korona”.

 

IV. W zadaniu: Być aktywnym w kulturze  seniorem:

            1. „Być aktywnym w kulturze seniorem” - dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Radomsku  - kwota dotacji 6.800 zł.

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucona została oferta złożona przez Fundację   Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego na zadanie „Akademia Teatru, Poezji, Piosenki i Tańca”.

 

V. W zadaniu: „Senioralia w jubileuszowym roku 750-lecia nadania praw miejskich dla Radomska:

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucona została oferta wspólna złożona przez  Fundację Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radomsku pn. „Senioralia w jubileuszowym roku 750-lecia nadania praw miejskich dla Radomska”.

 

VI. W zadaniu: Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiający historię Radomska:

  1. 1.      „Publikacja książki Grzegorza Mieczyńskiego pt. Fabianiacy” - dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku  - kwota dotacji 3.500 zł.
  2. 2.      „Nieznane perły Radomska – szlakiem naszych przodków” - dla Fundacji Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla  Każdego  - kwota dotacji 3.400 zł.

Z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzucona została oferta złożona przez           Polskie Towarzystwo Historyczne Odział w Radomsku na wydanie publikacji pt: „Zeszyty Radomszczańskie  t. XI”.

Z związku z niespełnieniem wymogu, o którym mowa w § 22 ust. 25, Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016, wsparcia finansowego nie otrzymuje  oferta Stowarzyszenia Literackiego PONAD na wydanie publikacji „Historia Radomska w poezji”.