Wyniki głosowania

16 lipca 2015


W okresie od dnia 17 czerwca br. do dnia 8 lipca br. organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, mogły oddawać głosy na kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku. W wyznaczonym terminie złożono 50 kart do głosowania.

W dniu 15 lipca br. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 160 Prezydenta Miasta Radomska, dokonała otwarcia kopert i zliczenia oddanych głosów.

Zestawienie wyników głosowania poniżej:

Wyniki głosowania [ODT 22 kB]