Wyniki egzaminów w Radomsku

14 czerwca 2019


Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych oraz klas ósmych poznali dziś swoje wyniki z egzaminów, odpowiednio gimnazjalnego i ósmoklasisty, i już bardzo poważnie mogą myśleć nad wyborem szkoły średniej.

Średnie wyniki radomszczańskich gimnazjalistów praktycznie nie odbiegają od średniej wyników w skali kraju. Uczniowie z Radomska uzyskali śr.
64.86 proc. z języka polskiego (63 proc. w całym kraju),
43,03 proc. z matematyki (43 proc.),
59,19 proc. z historii i WOS-u (59  proc.),
49,93 proc. z przedmiotów przyrodniczych (49 proc.),
71,16 proc. z angielskiego podstawowego (68 proc.),
56,16 proc. z angielskiego rozszerzonego (53 proc.),
50,29 proc. z niemieckiego podstawowego (51 proc.) oraz aż 97 proc. z niemieckiego rozszerzonego (43 proc.) jednak w tym wypadku zaznaczyć trzeba, że odbył się on jedynie w jednej ze szkół.

Nieco gorzej w porównaniu zarówno do wyników ogólnokrajowych jak i swoich o rok starszych kolegów z klas gimnazjalnych wypadli ósmoklasiści.
56,52 proc. z języka polskiego (63 proc. w całym kraju)
39,47 proc. z części matematyczno-przyrodniczej (45 proc.)
54,46 proc. z języka angielskiego (59 proc.)
56,75 proc. z języka niemieckiego (52 proc.)

Wyniki z podziałami na szkoły prezentują się następująco:

Gimnazja

LP NAZWA SZKOŁY WYNIK EGZAMINU CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA WYNIK EGZAMINU CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA ŚREDNIA
HISTORIA I WOS JĘZYK POLSKI MATEMATYKA PRZEDM. PRZYR>
1 PG 1 w PSP1 56,30 66,90 37,80 48,80 52,45
2 PG 4 w PSP2 60,10 63,90 43,00 50,80 54,45
3 PG 2 w PSP4 58,70 63,40 43,20 46,20 52,88
4 PG 5 w PSP6 57,40 65,70 45,10 52,90 55,28
5 PG 3 w PSP7 63,00 67,00 44,90 52,60 56,88
6 PG 6 w PSP9 63,80 67,20 44,60 54,10 57,43
7 PG 7 w PSP10 55,00 59,90 42,60 44,10 50,40
LP NAZWA SZKOŁY WYNIK EGZAMINU JĘZYK ANGIELSKI WYNIK EGZAMINU JĘZYK NIEMIECKI
PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY
1 PG 1 w PSP1 78,10 61,20 48,30  
2 PG 4 w PSP2 66,60 49,80 33,50  
3 PG 2 w PSP4 63,70 48,30 100,00 97,50
4 PG 5 w PSP6 69,90 57,00 35,00  
5 PG 3 w PSP7 69,80 55,00 51,30  
6 PG 6 w PSP9 69,70 60,50 47,50  
7 PG 7 w PSP10 80,30 61,30 36,40  

Szkoły Podstawowe

NAZWA SZKOŁY WYNIK EGZAMINU CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA WYNIK EGZAMINU CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA ŚREDNIA
X JĘZYK POLSKI MATEMATYKA X
PSP 1   66,19 44,29   55,24
PSP 2   53,00 29,10   41,05
PSP 3   58,48 51,88   55,18
PSP 4   50,91 33,25   42,08
PSP 5   49,05 32,90   40,98
PSP 6   58,95 45,35   52,15
PSP 7   61,75 43,23   52,49
PSP 8   47,75 25,67   36,71
PSP 9   71,43 53,13   62,28
PSP 10   47,70 35,85   41,78

 

LP NAZWA SZKOŁY WYNIK EGZAMINU JĘZYK ANGIELSKI WYNIK EGZAMINU JĘZYK NIEMIECKI
PODSTAWOWY X PODSTAWOWY X
1 PSP 1 64,02      
2 PSP 2 43,57      
3 PSP 3 64,04      
4 PSP 4 54,71   90,00  
5 PSP 5 47,37      
6 PSP 6 62,11   23,50  
7 PSP 7 58,44      
8 PSP 8 34,89      
9 PSP 9 69,02      
10 PSP 10 46,45      
Średnia 54,46
56,75