Wygraj przyszłość!

18 sierpnia 2017


Trwa nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „WYGRAJ PRZYSZŁOŚĆ!” realizowanym przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących wg KC w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia. Do udziału w projekcie zaproszone są także osoby niepełnosprawne.

Wygraj Przyszłość 1

Wygraj Przyszłość 2