Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

8 lipca 2019


Miasto Radomsko nawiązało współpracę z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

W poniedziałek, 8 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w "Starterze Radomsko" (ul. Narutowicza 59) odbyła się konferencja prasowa, podczas której Prezydent Miasta Radomsko dr Jarosław Ferenc i Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podpisali List intencyjny. W ten sposób zapoczątkowali nową bardziej sformalizowaną współpracę Radomska z częstochowską uczelnią, zobowiązując się do zwiększenia intensywności i efektywności działań w zakresie wsparcia i promocji przedsiębiorczości oraz gospodarczego rozwoju Radomska. Obszary tego partenerstwa dotyczą ściśle oświaty, ale także zacieśnienia współdziałania na płaszczyźnie oświaty i biznesu. Przewidują zatem:

  • promocję Miasta i Uniwersytetu na poziomie szkół ponadpodstawowych,
  • oganizację warsztatów, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń,
  • starań Uniwersytetu i wsparcia Miasta Radomska w: dostosowaniu kierunków studiów do zapotrzebowania lokalnej gospodarki, tworzeniu prac dyplomowych i analiz naukowych z zakresu gospodarki,
  • pomoc absolwentom uczelni ze strony Startera Radomsko, w znalezieniu pracy na terenie Miasta Radomsko oraz w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Konferencję poprowadził Tomasz Alama, który przy okazji zaprezentował działalność "Startera Radomsko".