Współpraca partnerska z łotewskim miastem Olaine

19 października 2017


Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni przyjęli uchwałę umożliwiającą współpracę z łotewskim miastem  Olaine. Oficjalnie współpraca zostanie rozpoczęta w momencie podpisania umowy partnerskiej.

Powiat Olaine znajduje się w środkowej części północnego regionu Łotwy, pomiędzy Rygą i Jegławą. Położony jest na obszarze tranzytowym, zarówno przy linii kolejowej, jak i narodowym szlaku autostradowym (autostrada A5 i A8). Rozwój miasta  jest ściśle związany z rozwojem Rygi, bowiem odległość od stolicy Łotwy wynosi zaledwie 25 km.  Miasto Olain stawia na promowanie zrównoważonego rozwoju, poprawę jakości życia mieszkańców.

W regionie Olaine  zameldowanych jest około 20 300 mieszkańców, zarejestrowanych jest 158 przedsiębiorstw. Największymi firmami są Olainfarm, SIA STARCOE Grupa ASTERN, Lyngson i Biolar. Tradycje historyczne odwołują się do przemysłu wytwórczego, ale obecnie rozwija się również rynek usług. Najwięcej firm inwestuje w sektor nieruchomości, księgowości i logistyki.

Miasto Olaine jest również konkurencyjne pod względem oferty mieszkaniowej. Stosunkowo tanie mieszkania są idealnym miejscem do osiedlenia się pracowników zakładów zlokalizowanych na strefie przemysłowej.

Radomsko oraz Olaine mają również swoją wspólną historię, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu partnerstwa oba miasta uczestniczyły w międzynarodowych projektach: Key to identity i Handbook of positive European Citizen. Dzięki nim udało się zintegrować  młodzież, rozwinąć postawy proeuropejskie, poznać kulturę naszych regionów. Stanowiło to dobry fundament do rozpoczęcia współpracy.

Wymiernym efektem współpracy między miastami będzie zaplanowana już na 24 października br. wizyta delegacji z Music & Art School w Olaine.  Przedstawiciele z Łotwy spotkają się m.in. z  Panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz w Radomsku Jadwigą Guziak oraz wybitnym muzykiem pochodzącym z Radomska Panem  Piotrem Gładkim. Goście zwiedzą miasto oraz  instytucje kultury  działające w Radomsku. Celem tej wizyty jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy kulturalnej oraz przygotowanie harmonogramu działań z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie z Radomska i Olaine.